Baderegler for barn:

Baderegler for Barn
Trykk på bildet over for pdf utgave.
Ny versjon er under opprettelse.

Baderegler for ledere:

En egen og mer utfyllende "Baderegler for voksne" vil bli utlevert under leiren.
Denne er ikke tilgjengelig for nedlastning.